شهردار تهران؛ درگیر حاشیه ها نمی شوم

ساخت وبلاگ
چکیده : محمد علی افشانی: خبرنگار پرسید: شما گف ت ید در این دوره مبارزه با فساد داشته باشید اما نمی توان تخل... با عنوان : شهردار تهران؛ درگیر حاشیه ها نمی شوم بخوانید :

محمد علی افشانی: خبرنگار پرسید: شما گف ت ید در این دوره مبارزه با فساد داشته باشید اما نمی توان تخلفات گذشته را نادیده گرفت. شهردار قبلی در سند تحویل و تحول به آن اشاره کرد و شما چه رویکردی در این زمینه دارید شهردار تهران: هر کسی در هر دوره فسادی داشته باشد تعقیب قضائی می شود. باید مستندات قانونی وجود داشته باشد. یکی از اشکالات بنیادی این است که برخی از تخلفاتی که از گذشته عنوان می شد، فاقد سند و مدرک بود. برخی از موضوعات دوره قبلی فساد نیست بلکه تخلف است. من به هیچ وجه مکانیکی و عمرانی به شهر نگاه نمی کنم. طرحی را شروع کرده ام بیش از یک ماه است رسانه ای نکردم. برای اینکه ساخت و سازهای غیر مجاز در ارتفاعات تهران انجام نشود، درختکاری انجام می دهیم و ۱۰۰۰ نفر در این زمینه کار می کنند.

...
نویسنده : استخدام کار بازدید : 8 تاريخ : شنبه 6 مرداد 1397 ساعت: 15:21